Đặt Cược Trực Tuyến HK88

シオガイ精機ベトナム shiogai senki vietnam

Hàn - Chế phẩm kim loại

Từ phụ kiện đến lon lớn, từ một mặt hàng đến một số lượng lớn, theo nhu cầu của khách hàng
Chúng tôi sẽ cung ứng.
◆ Phòng Kiểm soát sản xuất, kiểm soát chất lượng được thực hiện bởi các kỹ sư Nhật Bản. Tin tưởng vào quy trình và chất lượng.
◆ Bộ phận Cans Bộ phận Thiết kế CAD độc quyền đáp ứng các thiết kế liên quan đến xây dựng thùng máy và máy.
◆ Các kỹ sư Nhật Bản chuyên nghiệp về chế tạo máy và thùng máy, chế tạo liên quan đến kiến trúc
◆ Chúng tôi sẽ đáp ứng các loại tư vấn khác nhau theo yêu cầu của khách hàng từ việc xây dựng phần cứng, gắn kết, thiết bị vận chuyển, phụ tùng máy móc.
【Cơ sở vật chất chính】
Máy hàn (hàn TIG, hàn MIG, hàn bán tự động, hàn điện): 12 máy
Cần cẩu: 5 tấn 1 chiếc, 3 tấn 1 chiếc, 2 tấn 2 chiếc

Quá trình hàn vật liệu SS

slider6

Quá trình hàn vật liệu SS

slider6